Co oznacza skrót LPG?

LPG, czyli liquefied petroleum gas, to mieszanina węglowodorów (gł. propanu i butanu) będąca produktem ubocznym rafinacji ropy naftowej lub pochodząca z odwiertów w złożach gazu ziemnego.LPG znalazł szerokie zastosowanie jako paliwo w motoryzacji, ciepłownictwie i procesach produkcyjnych. W warunkach normalnych jest gazem, natomiast w zbiornikach o podwyższonym ciśnieniu przechowywany jest w formie ciekłej.
Comments are closed.