Czy grozi nam utrata gwarancji pojazdu z tytułu montażu instalacji LPG?

Na to pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Część producentów nie wyraża zgody na jakiekolwiek modyfikacje pojazdu, niektórzy ograniczają się do wskazania autoryzowanego zakładu instalacyjnego. Wiele firm wychodzi jednak naprzeciw oczekiwaniom klientom, fabrycznie montując instalacje LPG w swoich samochodach.
Comments are closed.